Czym są cookies?

Cookies z angielska zwanymi ciasteczkami to nic innego jak niewielkie dane informatyczne zapisane w formacie tekstowym, wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu końcowym czyli komputerze, tablecie itp.

Do czego są wykorzystywane?

Pliki cookies zawierają różnego rodzaju dane na temat użytkownika danego urządzenia odwiedzającego określoną stronę internetową. Najczęściej służą do automatycznego zapamiętywania danych użytkownika przy wielokrotnych odwiedzinach, dostosowania strony do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania z nich oraz anonimowych statystyk.

Możliwe rodzaje plików cookies w ramach strony

Sesyjne – ściśle związane z konkretną wizytą użytkownika na stronie.

Stałe – pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika do czasu usunięcia ich przez niego samego lub wygasają zgodnie z konfiguracją i parametrami plików cookies.

Usunięcie plików cookies

Domyślą opcją działania wszystkich przeglądarek internetowych jest obsługa czyli zezwolenie na zapis plików cookies na dysku urządzenia. Można te ustawienie zmienić tak aby domyślną opcją było blokowanie korzystania z plików cookies. Wówczas niektóre funkcjonalności strony www mogą nie być w pełni możliwe do wykorzystania.

Sobota, 21 kwiecień 2018, Imieniny: Anzelma, Feliksa
Witaj nieznajomy - zaloguj się!


Login

Hasło

      Zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?
Centrum Edukacji Zawodowej w Tychach
Galijan
CEZ - Tychy
CEZ - Tychy
Szkolenie podstawowe strażników miejskich/gminnych 
 
1.Szkolenie przeznaczone dla nowozatrudnionych pracowników straży gminnej w programie: 

· organizacja i zadania straży gminnych · podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego. Wybrane zagadnienia dla potrzeb pracowników straży gminnych · część ogólna prawa karnego i wykroczeń · część szczegółowa prawa karnego i prawa wykroczeń · postępowanie w sprawach o wykroczenia · wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego w odniesieniu do przepisów o transporcie drogowym · wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich · elementy kryminalistyki · podstawowe elementy psychologii · wybrane zagadnienia z prewencji · użycie środków przymusu bezpośredniego · podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów · podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów · wybrane zagadnienia z ruchu drogowego · wybrane zagadnienia z taktyki i techniki interwencji · wybrane zagadnienia z łączności · udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej · organizacja oraz zakres i sposoby współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony porządku w gminie · praktyka zawodowa w macierzystej jednostce grupy max. 25 osobowe Podstawa Prawna: Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 42 poz. 223 z 2011 r.) 


2. Dyżurny: 


celem kursu jest przygotowanie pracowników do podjęcia i realizacji zadań służbowych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz ujednolicenia zakresu wiadomości i umiejętności na określonym stanowisku specjalizacji zawodowej w programie: 
· obieg informacji oraz zakres i tryb przekazywania informacji · zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o zdarzeniu nadzwyczajnym · zasady udzielania informacji środkom masowego przekazu · zasady przyjęcia i zdawania służby oraz ich dokumentowania · obowiązki i uprawnienia dyżurnego jednostki (dyspozytora) · zadania dyżurnego jednostki (dyspozytora) · podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad ochrony obiektów · wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do pełnienia służby dyżurnego · decyzje, rozkazy, polecenia służbowe · zasady ewidencjonowania i przechowywania broni palnej · zasady tworzenia dokumentacji z klauzulą ściśle tajne, tajne, poufne, do użytku wewnętrznego 


3. Oskarżyciel publiczny: 


celem kursu jest przygotowanie pracowników straży miejskich do występowania w roli oskarżyciela publicznego pod rządami nowych instytucji prawnych w programie: · charakterystyka postępowania sprawdzającego w sprawach o wykroczenie · oskarżyciel publiczny – prawa i obowiązki · zasady tworzenia dokumentacji procesowej w sprawach o wykroczenia · dowody rzeczowe w postępowaniach o wykroczenia · postępowania szczególne · rodzaje rozstrzygnięć i środki odwoławcze · zasady postępowania z cudzoziemcami 


4. Obowiązki właścicieli i administratorów nieruchomości w zakresie czystości, porządku i właściwego stanu sanitarnego nieruchomości oraz uprawnienia strażników miejskich w tym zakresie: 


szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z obowiązkami administratorów i właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w programie: · omówienie obowiązujących przepisów prawa · omówienie obowiązków administratora i właścicieli nieruchomości w zakresie czystości i porządku · sankcje karne za nie przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa · sankcje administracyjne za naruszenie przepisów ustawy i uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie · procedury postępowania wynikające z przepisów karnych i administracyjnych · Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. 132 poz. 622 z 1996 r. z późn. zmianami)
 
 
 

Oferta na 2016 rok

Facebook
KRK © 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Marcom Interactive

Aktualności  |  Działalność KRK  |  Opinie  |  Prefektury wojewódzkie  |  Rekomendowane firmy  |  Nasza gazeta  |  Kontakt

 

Informacje oraz dokumentacja fotograficzna umieszczona na stronie KRK SMiG RP,
nie mogą być powielane ani rozpowszechniane bez zgody właściciela praw autorskich.

W przypadku wykorzystania treści lub dokumentacji fotograficznej konieczne jest podanie źródła.