Czym są cookies?

Cookies z angielska zwanymi ciasteczkami to nic innego jak niewielkie dane informatyczne zapisane w formacie tekstowym, wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu końcowym czyli komputerze, tablecie itp.

Do czego są wykorzystywane?

Pliki cookies zawierają różnego rodzaju dane na temat użytkownika danego urządzenia odwiedzającego określoną stronę internetową. Najczęściej służą do automatycznego zapamiętywania danych użytkownika przy wielokrotnych odwiedzinach, dostosowania strony do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania z nich oraz anonimowych statystyk.

Możliwe rodzaje plików cookies w ramach strony

Sesyjne – ściśle związane z konkretną wizytą użytkownika na stronie.

Stałe – pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika do czasu usunięcia ich przez niego samego lub wygasają zgodnie z konfiguracją i parametrami plików cookies.

Usunięcie plików cookies

Domyślą opcją działania wszystkich przeglądarek internetowych jest obsługa czyli zezwolenie na zapis plików cookies na dysku urządzenia. Można te ustawienie zmienić tak aby domyślną opcją było blokowanie korzystania z plików cookies. Wówczas niektóre funkcjonalności strony www mogą nie być w pełni możliwe do wykorzystania.

Sobota, 21 kwiecień 2018, Imieniny: Anzelma, Feliksa
Witaj nieznajomy - zaloguj się!


Login

Hasło

      Zapamiętaj mnie
Zapomniałeś hasła?
Centrum Edukacji Zawodowej w Tychach
Galijan
Służba: Profesjonalizm - Szacunek - Uprzejmość albo Straż Miejska wersja 2.0
Służba: Profesjonalizm - Szacunek - Uprzejmość albo Straż Miejska wersja 2.0

Ten tekst to takie moje strażnicze epitafium. Po niemal dziewięciomiesięcznej przerwie w noszeniu munduru strażnika miejskiego zdecydowałem… Prawie ćwierć wieku kariery zawodowej to szmat czasu. Widziałem wiele rzeczy, uczestniczyłem w wielu ważnych, czasem smutnych, często zabawnych wydarzeniach. Sześć ostatnich lat walczyłem też, jako rzecznik prasowy Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich RP. Czas na inne wyzwania …

Ale zanim …

Widzimy co dzieje się wokół nas, kolejne Rady Gmin podejmują „ważne decyzje”. Znikają miejsca pracy i kolejne tarcze z napisem „Straż Miejska”. Czy można coś zrobić? Czy warto szukać nowego rozwiązania?

 

To propozycja dla tych, którzy patrzą nieco dalej niż na kraniec swojego biurka i niezbędne w naszej pracy zestawienia statystyczne.

Działanie Straży Miejskiej  w oparciu o zasady Sir Roberta Peel’a.

Służba: Profesjonalizm – Szacunek - Uprzejmość.

Kiedy przygotowywałem się do startu w konkursie na stanowisko komendanta Straży Miejskiej, myślałem o tym co ciekawego, niekonwencjonalnego można zaproponować myśląc o koncepcji działania straży miejskiej/gminnej w dowolnej gminie.

Co może spowodować, że powstanie szansa by ludzie myśleli o nas, nie w kategoriach „Oni” tylko „My”, by straż była naprawdę miejska a problem „likwidacji” był tylko koszmarem dręczącym po nocach niespełnionych polityków.

Wymyślona przeze mnie koncepcja oparta jest na trzech elementach, znanych każdemu
z nas:

 1. Zmiana wizerunku straży miejskiej na poziomie lokalnym,
 2. Zbliżenie do społeczności lokalnej
 3. Zmiana charakteru działania z restrykcyjnego na oparty o rozwiązywanie problemów.

Warto sięgnąć do wzorów historycznych – do wypowiedzi znanego brytyjskiego polityka
z dziewiętnastego wieku – Sir Roberta Peel’a znanej jako Principles of Law Enforcement - Kodeks Roberta Peel’a. Sir Robert Peel był twórcą londyńskiej Metropolitan Police. Kodeks Peel’a pochodzi z 1829r. i wciąż jest aktualny, bez względu na to czy mówimy o Policji czy Straży Miejskiej. W celu uproszczenia przedstawionego toku rozumowania, w tekście cytowanym (kursywa) słowo „Policja” zastąpiono słowami „Straż Miejska”.

1)            Podstawową misją Straży Miejskiej jest zapobieganie naruszeniom porządku publicznego,

Każdy z nas ma prawo do życia w spokojnym otoczeniu, dlatego ważne by straż przeciwdziałała naruszeniom porządku publicznego. Przy czym należy pamiętać, że porządek publiczny to nie tylko brak śmieci w miejscach publicznych, ale także, a może przede wszystkim stan, w którym w znaczny sposób ograniczone są zachowania naruszające powszechnie obowiązujące normy społeczne.

Porządek publiczny a ściślej odpowiedni poziom poczucia porządku publicznego jest, zgodnie z teorią „wybitej szyby” podstawą do osiągnięcia odpowiedniego poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli.

Jednym z elementów pojęcia „porządek publiczny” jest porządek rozumiany jako czyste, uporządkowane otoczenie.

W praktyce:

Ponieważ ta zasada ma najszerszy zakres, wymaga szerokiego wyjaśnienia i omówienia działań „w praktyce”.

 1. Wszędzie gdzie to możliwe należy utrzymać dotychczasowe działania straży związane z kontrolą utrzymania porządku w mieście. Bardzo dobrym pomysłem było utworzenie stałych rejonów odpowiedzialności strażników. Właściwie prowadzone czynności wiążą strażników z jego rejonem co daje szansę na uzyskanie zaufania ze strony mieszkańców. A to w prosty sposób może doprowadzić do sytuacji, w której ludzie będą chcieli mówić – „nasz strażnik, nasza straż”.
 2. Równie ważne jest działanie służby dyżurnej. Dyżurni jednostki są jej kręgosłupem, jednocześnie odpowiadając w dużej mierze za kształtowanie jej wizerunku. Dyżurny przyjmuje wszystkie zgłoszenia, bo zdaje sobie sprawę, że dzwoniący nie musi wiedzieć, kto w mieście, za co jest odpowiedzialny, ale … ma prawo uzyskać pomoc od przedstawiciela Miasta. To doskonały pomysł – tworzący pozytywne skojarzenia, choć wymagający zaangażowania ze strony strażników.
 3. Przeciwdziałanie naruszeniom prawa powinno iść w dwóch kierunkach. Pierwszy - to możliwie szerokie działania prewencyjne – czyli takie, które umożliwiają unikanie sytuacji w których dochodzi do popełniania czynów zabronionych. Drugi – to bezstronne, zdecydowane egzekwowanie prawa i wyciąganie konsekwencji wobec sprawców naruszeń tegoż.

2)            Zdolność Straży Miejskiej do wypełnienia swoich zadań, zależy od stopnia akceptacji społecznej jej obecności, działań, zachowania a także od tego, na ile Straż Miejska potrafi zasłużyć na szacunek obywateli,

Pytanie „jak zasłużyć na szacunek obywateli?” jest, wbrew pozorom, jednym z trudniejszych z jakimi może spotkać się strażnik miejski. Dzieje się tak z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze – zdecydowana większość ludzi stara się unikać kontaktów z przedstawicielami organów porządku publicznego. Po drugie – kiedy już to spotkanie ma miejsce, często, choć nie zawsze wiąże się z  naruszeniem prawa, przez obywatela.

Jak w takiej sytuacji zasłużyć na szacunek?

Uprzejmością, Profesjonalizmem i Szacunkiem.

Bez wątpienia łatwiej będzie zaakceptować zwróconą uwagę (również, nałożoną karę), kiedy strażnik będzie uprzejmy, nie będzie okazywał wyższości, uszanuje prawo do pomyłki
u sprawcy wykroczenia a jednocześnie spokojnie i profesjonalnie wytłumaczy „sprawcy czynu zabronionego” na czym polega problem.

W praktyce:

W praktyce szczególnie ważne wydają się trzy elementy.

 1. Szkolenie – każdy strażnik powinien uzyskać przeszkolenie z podstaw kontaktów
  z tzw. trudnym klientem.
 2. Wdrożenie  – każdy przeszkolony musi nabyć doświadczenia w działaniu zgodnym
  z ww. zasadami, dobrze by działo się to w sytuacji, w której będzie miał „za plecami” kogoś , kto może go wesprzeć.
 3. Ewaluacja – ocena trafności przyjętego założenia, poziomu wyszkolenia teoretycznego i praktycznego, wprowadzenie niezbędnych korekt.

Nie oznacza i nie może oznaczać, że strażnicy mają być ulegli i nie reagować we właściwy sposób na przypadki łamania prawa. Wręcz przeciwnie, strażnicy musza być zdeterminowani, by zdecydowanie i bezstronnie egzekwować prawo.

3)             W celu uzyskania i utrzymania szacunku społecznego Straż Miejska musi sprawić, że obywatele sami z siebie bez przymusu będą przestrzegać prawa.

Kiedy obywatele sami z siebie, będą przestrzegać prawa? W idealnym społeczeństwie jest to być może możliwie. W otaczającym nas świecie – niemożliwe. Realne jest znaczne ograniczenie naruszeń prawa. Wiąże się to z (koniecznością podejmowania działań rzadko kojarzonych (niestety) ze strażami miejskimi) – pro-aktywną prewencją. Każdego można przekonać, ze łamanie prawa jest nieopłacalne – bazując na kilku elementach – wiedzy (o tym, że wykroczenia to nie tylko łamanie prawa, ale również utrudnianie życia innym), świadomości (nieuchronności kary) zaangażowaniu (w działania utrudniające popełnianie wykroczeń – wskazywanie na miejsca niebezpieczne, absurdalne oznakowanie, przepisy lokalne, które można zmienić itp., itd.)

W praktyce:

Realizacja zasady w praktyce powinna polegać na :

1.       działaniach o charakterze prewencji szczególnej – zwracaniu uwagi na obowiązujące przepisy, na szkody wynikające z ich nieprzestrzegania. Warto tu zauważyć jak niewiele osób zwraca uwagę na aspołeczny charakter zachowań powodujących nieprzestrzeganie obowiązującego prawa. Człowiek palący tytoń na przystanku autobusowym nie tylko łamie zakaz wynikający z ustawy ale przede wszystkim utrudnia życie niepalącym.

2.       działaniu na rzecz poprawy, realnej, porządku publicznego, polegającym na poprawianiu jakości życia w miejscach publicznych – kreowaniu bezpiecznych, spokojnych przestrzeni według koncepcji C.P.T.E.D. II generacji (Crime prevention through environmental design – w wolnym tłumaczeniu – zapobieganie przestępczości poprzez projektowanie bezpiecznych przestrzeni).

4)            Im lepsza jest współpraca Straży Miejskiej ze społeczeństwem tym rzadziej zachodzi potrzeba stosowania rozwiązań siłowych,

Współpraca, w każdym możliwym układzie musi być oparta na tych samych ogólnych zasadach –  wspólnocie celów, działającej sprawnie komunikacji i wiedzy. Sprawne wdrożenie i realizowanie każdej z tych zasad, leży w interesie straży a szerzej, również w interesie  Władz Miasta. Przy czym z premedytacją „wiedzę” wymieniłem na końcu, albowiem łączy ona dwie wcześniej wymienione zasady. 

Wspólnota celów jest kwestią stosunkowo prostą, przeciętny tzw. zwykły obywatel oczekuje spokoju i porządku w swoim najbliższym otoczeniu. Sprawna współpraca to zrozumienie tego co i dlaczego robią strażnicy miejscy. Bez wiedzy, na temat zadań, uprawnień i celów działania straży i strażników nie ma mowy o sprawnej współpracy. Jeżeli chcemy by wiedza jaką posiadają członkowie wspólnoty lokalnej była – prawdziwą a nie – czerpaną ze stabloidyzowanych mediów, musimy sami uruchomić własne kanały komunikacji. Oczywiście, sprawna komunikacja działa dwukierunkowo, dając możliwość nie tylko wysyłania komunikatów, ale też ich odbierania – czyli przyjmowania i reagowania na pytania, problemy formułowane przez społeczność lokalną.  Dobre funkcjonowanie tych elementów powoduje, że ludzie rozumieją zarówno sens istnienia straży miejskich jak i sens funkcjonowania takich a nie innych rozwiązań prawnych, regulujących zachowanie w miejscach publicznych. A to prowadzi w prostej linii do ograniczenia konieczności stosowania rozwiązań siłowych – czyli stosowania przymusu pośredniego i bezpośredniego.

 

koniec część 1

 

Piotr Ichniowski

 

Facebook
KRK © 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Marcom Interactive

Aktualności  |  Działalność KRK  |  Opinie  |  Prefektury wojewódzkie  |  Rekomendowane firmy  |  Nasza gazeta  |  Kontakt

 

Informacje oraz dokumentacja fotograficzna umieszczona na stronie KRK SMiG RP,
nie mogą być powielane ani rozpowszechniane bez zgody właściciela praw autorskich.

W przypadku wykorzystania treści lub dokumentacji fotograficznej konieczne jest podanie źródła.